Podniesienie kapitału zakładowego

W dniu 9 marca 2021 podniesiony został kapitał zakładowy do 1 000 000,00 zł. Zwiększenie kapitału zostało zrealizowane poprzez dopłaty gotówkowe udziałowców.