Rejestracja spółki

METFORMAT Sp. z o.o. została zarejestrowana w KRS pod nr 0000841632